ALLTRANS VDV (LOGISTICS) B.V.

Groupage dienst Holland-Griekenland   

Transport Griekenland                                   

Welkom!

Wij zijn een middelgroot, zelfstandig expeditie bedrijf. Ons kantoor en loods zijn gevestigd binnen de stadsgrenzen van Rotterdam, direct aan de belangrijke autowegen en de grote containerterminals.

Hier bezitten wij onze eigen douaneloods met ons eigen vakkundig personeel en ook onze eigen trucks en trailers, alsmede kleinere bestelauto's voor de distributie van alle soorten goederen.
Hiermee bieden wij  uitstekende n
eutrale op- en overslag voor Expediteurs en NVOCC-Operators.Onze specialiteit is  groupage transport Griekenland en transport Griekenland Rotterdam 

Griekenland Transport

Het is onze vaste overtuiging dat middelgrote bedrijven, zoals het onze, een specialisatie behoeven op een bepaalde markt, beter dan algemene mogelijkheden wereld-wijd te bieden. Als we ons specialiseren op één bestemming, zoals wij doen in export naar Griekenland, kunnen wij onze cliënten een grotere kennis aanbieden van de gespecialiseerde markt, wat de enige manier is om te overleven tussen grotere bedrijven. Daarbij bieden wij het voordeel van korte, directe en persoonlijke communicatielijnen in uw export van groupage naar Griekenland 

Transport naar Griekenland specialist, groupage transport Griekenland

Daarom hebben wij ons geconcentreerd op het transport van groupage per auto van HOLLAND naar GRIEKENLAND, sinds het begin van ons bestaan. Met trots mogen wij nu zeggen dat we één der grootste specialisten in het transport van groupage naar Griekenland zijn.

Transportbedrijf Griekenland 

Wij hopen het genoegen te mogen hebben U te overtuigen van het goede resultaat in het door ons gestelde doel, in alle facetten omtrent uw Griekenland transport.

Michael van der vaart

All Trans VDV (Logistics) BV

Transport Griekenland specialist

 

Welcome!

We are a medium-sized, independent freight forwarding company. Our office and warehouse are located within the city limits of Rotterdam, directly on the major roads and major container terminals.

Here we have our own customs warehouse with our own skilled staff and our own trucks and trailers, as well as smaller vans for the distribution of all types of goods.

It is our firm opinion that medium-sized companies like ours need a specialisation in a particular market, better than general possibilities providing world-wide. Specialising in one target ,like we do, we can offer our clients a greater knowledge of the specialised market, which is the only way to survive among larger companies. In addition, we offer the advantage of short, direct and personal communication lines.

Therefore we have focused on the transportation of groupage by truck from HOLLAND to GREECE since the beginning of our existence. Now we can proudly say that we are one of the leading specialists in the transport of groupage to this country.

We hope to have the pleasure to give you the proof of the good results in the target set by us.


Michael van der Vaart

All Trans VDV (Logistics) BV