ALLTRANS VDV (LOGISTICS) B.V.

Groupage dienst Holland-Griekenland   

 

Transportbedrijf groupage Griekenland

Dagelijks vertrekken wij vanuit Rotterdam met auto-groupage naar Griekenland.Hierdoor is onze vervoerstijd zo kort mogelijk. 

Bevrachten doen wij  NIET met andere vervoerders en daarom houden wij zelf controle op alle groupagevervoer. Dat zorgt ervoor dat wij onze tarieven ook bijzonder scherp houden.

Export Griekenland 

Export naar Griekenland Rotterdam,transporteur Griekenland Rotterdam. 

Onze Agent in Griekenland is:

CONTINENTAL TRANSPORT & LOGISTICS LTD

2 Eth. Makariou str., 174 55 Alimos, 
Tel : +30 210 9854230, 210 9858390
Fax :+30 210 9854071


Continental Transport & Logistics Ltd staat bij vele bedrijven bekend als betrouwbare en correcte expediteur, transportbedrijf Griekenland Rotterdam.  Zij hebben bewezen dat men een expert is op het gebied van de Griekse wetgevingen en plaatselijke verordeningen. Goederen welke voor verzending gereed staan kunnen dagelijks worden afgehaald. Ook voor uw transport groupage Griekenland Rotterdam.

Transport Griekenland Rotterdam

De vertrekdagen voor export Griekenland  zijn meestal op woensdag, donderdag en vrijdag en de gemiddelde transportduur vanaf vertrek bedraagt 4-6 dagen. Vanuit Griekenland vertrekken de trucks altijd op woensdag, donderdag en vrijdag en arriveren vanaf maandag in Rotterdam. 

Direct na vertrek worden alle details m.b.t. uw zending doorgegeven aan ons kantoor in Griekenland of in Nederland, zodat U ten alle tijden navraag kunt doen over Uw zending.

De voordelen die wij U kunnen bieden zijn:

1. De ervaring en kennis van een gemotiveerd team staat U ter beschikking, 

2. Rechtstreekse afhaling en bestelling is mogelijk,

3. Controle op C.A.D. / bankvrijgaves is mogelijk,

4. Trucks met ADR staan wekelijks ter beschikking,

5. Neutraliteit wordt zowel door ons alsook door onze griekse kantoren geboden.

Groupage Griekenland Rotterdam

U kunt ervan overtuigd zijn dat zowel wij tesamen met onze mensen in Griekenland alles zullen ondernemen om Uw zendingen tot volle tevredenheid van U en Uw griekse relatie te laten vervoeren.


Every day we depart from Rotterdam by car groupage to Greece. This allows our transportationtime to be is as short as possible.

We do NOT charter / work with other carriers and therefore we maintain selfcontrol at all groupage to Greece. This ensures that we keep our very sharp rates.

Our agent in Greece is:

CONTINENTAL TRANSPORT & LOGISTICS LTD

2 Eth. Makariou str., 

174 55 Alimos

Fax :+30 210 9854071

Continental Transport & Logistics Ltd is known as a reliable and correct agent. They have proved that it is an expert in the field of the Greek laws and local ordinances. Goods that are ready for shipment can be picked up daily.

The departure days for export are usually on Wednesdays, Thursdays and Fridays and the average journeytime from departure is 4-6 days. From Greece to leave the trucks always on Wednesdays, Thursdays and Fridays and arrive from monday in Rotterdam.

Immediately after departure, all the details with respect to your goods will be given to our office in Greece or in the Netherlands, so that you inquire about your shipment at any time.

The benefits we can offer:

1. The experience and expertise of a motivated team is at your disposal,

2. Direct pick-up and delivery is possible,

3. Monitoring C.A.D. /Bill of lading is possible,

4. Trucks with ADR are weekly available,

5. Neutrality is offered by us as well as by our Greek offices.

 

You can be confident that we, together with our people in Greece will undertake our utmost to make transporting your shipments to the satisfaction of you and your Greek relationship.